کیتهای قابل نصب بر روی نسخه های پایه نرم افزار حسابداری هلو

کیت های نرم افزاری نصب شده همراه بادمو رایگان درمحل شرکت میباشد.

در صورت درخواست دمو رایگان درمحل شرکت از فرم درخواست دمو یا باشماره۳۸۴۲۷- ۰۲۱داخلی۱ واحدفروش تماس حاصل فرمایید.

از قسمت سرچ میتوانید کیت مورد نظر را جستجو کنید

ردیفعنوان کیتقیمت 1402 (ريال)گروه
1انتقال کالا بين گروه ها10,100,000عمومی
2بدهكاران بر اساس تاريخ فاكتور فروش3,600,000عمومی
3بدهكاران هر روز3,600,000عمومی
4تاريخ وصول چک هاي خرجي3,600,000عمومی
5تخفيف سطري3,600,000عمومی
6ترازوي ديجيتالي4,600,000عمومی
7توليد اتوماتيك بر اساس فرمول توليد15,200,000عمومی
8چند ارزي جدید57,600,000عمومی
9حراجي و تخفيفات پلکانی15,200,000عمومی
10خدمات برحسب درصدي ازمبلغ كل فاكتور3,600,000عمومی
11سرشكن هزينه درقيمت خريد4,600,000عمومی
12سرفصل آزاد10,100,000عمومی
13كيت درج كارمزد4,600,000عمومی
14گزارش ريز پرداختي هاي مشتريان5,100,000عمومی
15گزارش عملكرد كاربران15,200,000عمومی
16گزارشات آنلاين هلو 1 ماهه1,600,000عمومی
17گزارشات آنلاين هلو 3 ماهه3,600,000عمومی
18گزارشات آنلاين هلو 6 ماهه8,100,000عمومی
19...پرداخت به...دريافت از3,600,000عمومی
20...مغايرت بانكي و4,600,000عمومی
21ادغام اسناد تجميعي5,100,000عمومی
22اقساط وگزارشات مربوطه8,600,000عمومی
23انتخاب سرفصل در فاكتور ضايعات6,600,000عمومی
24انتخاب عكس هر كالا3,600,000عمومی
25بسته شغلي پيامک30,300,000عمومی
26پرينت چك3,600,000عمومی
27پرينت حواله پخش4,600,000عمومی
28پرينت حواله و رسيد انباردر ثبت فاكتور4,600,000عمومی
29پورسانت درصدي از سود فروش + واسطه6,100,000عمومی
30پورسانت سطري7,100,000عمومی
31تاريخ ميلادي به جاي هجري شمسي5,100,000عمومی
32تبديل اسنادموقت به دائم وبرعكس3,600,000عمومی
33تجزيه7,100,000عمومی
34تسويه فاكتوربه فاكتور5,100,000عمومی
35توضيحات چند سطري هر سطر فاكتور3,600,000عمومی
36توليد فرموله10,100,000عمومی
37تيپ قيمت4,600,000عمومی
38ثبت سنددرپيش فاكتور3,600,000عمومی
39ثبت سندمشابه وسندمعكوس5,100,000عمومی
40ثبت قيمت همكاران ومشتريان4,600,000عمومی
41ثبت كرايه مشتري درفاكتور3,600,000عمومی
42ثبت ليستي چكها3,600,000عمومی
43ثبت هزينه در فاكتور خريد و فروش6,100,000عمومی
44چاپ باركد5,100,000عمومی
45چك ضمانتي3,600,000عمومی
46حداقل و حداكثر مبلغ جهت هر كالا3,600,000عمومی
47حواله بين انبار5,100,000عمومی
48خروجي متن6,100,000عمومی
49ادغام اسناد5,100,000عمومی
50خلاصه فاكتور7,100,000عمومی
51دسته چك3,600,000عمومی
52دو واحدي انبار4,600,000عمومی
53راس چك3,600,000عمومی
54راس فاكتور3,600,000عمومی
55سطح دسترسي5,100,000عمومی
56سفارش ليستي كالاهاو...وتبديل به فاكتور3,600,000عمومی
57اعشاری شناور3,600,000عمومی
58سود و ترازنامه بر اساس قيمت دلخواه هر كالا5,100,000عمومی
59ش دوم فاكتور/ سند3,600,000عمومی
60شماره سريال3,600,000عمومی
61طراحي فاكتور5,100,000عمومی
62فاكتور اشانتيون3,600,000عمومی
63فروش نقدي4,600,000عمومی
64في فروش برحسب درصدي ازفي خريد7,100,000عمومی
65کاربر اضافه سفارش گيري رستوران4,600,000عمومی
66کاربر اضافه سفارش گيري پخش13,200,000عمومی
67كاردكس ريالي كالا3,600,000عمومی
68كالر آيدي4,600,000عمومی
69گزارش عملكرد كالا7,600,000عمومی
70گزارش كالاهاي فروش نرفته3,600,000عمومی
71گزارشات تجميعي20,200,000عمومی
72ليست بدهكاران از تاريخ خاص3,600,000عمومی
73ليست سياه3,600,000عمومی
74مركز هزينه- درآمد4,600,000ویژه
75معين اشخاص همراه باريز كالا4,600,000ویژه
۷۶معين كالا3,600,000عمومی
۷۷منطقه بندي طرف حسابها3,600,000عمومی
۷۸واسطه8,100,000عمومی
۷۹هزينه حمل3,600,000عمومی
۸۰10 شركتي50 درصد قیمت همان محصولویژه
۸۱20 شرکتيبه ازای هر 10 شرکت 50 درصد قیمت همان محصولویژه
۸۲30 شرکتيبه ازای هر 10 شرکت 50 درصد قیمت همان محصولویژه
۸۳کاربر اضافه شبکه هلو-پنل مشاغل10 درصد قیمت همان محصولویژه
۸۴كاربر اضافه شبكه هلو10 درصد قیمت همان محصولویژه
۸۵بارکدخوان آفلاین15,200,000عمومی
۸۶Tag انبارگرداني3,600,000عمومی
۸۷تعيين حداكثر مبلغ و تعداد چك در هر ماه3,600,000عمومی
۸۸تنظيم ليست قيمتها5,100,000عمومی
۸۹توضيحات پيش فرض3,600,000عمومی
۹۰عدم ثبت سند و فاكتور / فقط پرينت فاكتور3,600,000عمومی
۹۱عدم نمايش معين يك منطقه خاص7,100,000عمومی
۹۲كنترل كدفروشنده زمان صدورفاكتور3,600,000عمومی
۹۳گزارش فاكتور اشخاص3,600,000عمومی