نرم افزار حسابداری فروشگاهی برای سهولت کلیه عملیات مالی فروشگاه‌های خرده فروشی و عمده فروشی تولید شده است . با استفاده از نرم افزار هلو فروشگاهی به سادگی می‌توانید از امکاناتی شامل صدور انواع فاکتور ، انبار ، حساب مشتریان، صدور چک ، عملیات بانک و صندوق تا گزارشات سود و زیانی و … استفاده کرده و سیستم فروش خود را با کمترین هزینه مکانیزه کنید.