نرم افزار حسابداری تولیدی شامل عملیات تولید، خرید و فروش، انبار داری، حسابداری و خزانه داری می‌باشد. جهت سهولت در انجام فرایند تولید با انتخاب نسخه پیشرفته کد 33 یا تولیدی جامع کد 41 از امکان معرفی فرمول تولید در نرم افزار هلو و ذخیره ریز مواد اولیه و هزینه های مورد نیاز برای هر محصول بصورت مجزا می توانید استفاده نمایید .