داشبورد هوشمند کپیش برنامه ای برای اطلاع رسانی و اطلاع مدیران از وضعیت کسب و کارشان است. مدیران و کارفرمایان می توانند کسب و کار خود را با تلفن های همراه نظارت و کنترل کنند. ما سیستمی را در اختیار شما قرار می دهیم که بدون نیاز به کاربران اینترنت می توانید از آن استفاده کنید. تمام اطلاعات حسابداری کار خود را از طریق یک پیام رسان ( بله / آی گپ / گپ ) دریافت کنید.

تصاویر آموزشی داشبورد هوشمند کپیش

درخواست دمو

در حال نمایش 7 نتیجه